Vagtydelser

Vagtydelser hos Jydsk Vagt- og Hundetjeneste

En patruljevogn med en vagtfunktionær og en tjenestehund fra Jydsk Vagt- & Hundetjeneste A/S gør ved deres blotte tilstedeværelse en forskel. De er synlige i gadebilledet og vil virke præventive imod tyveri og hærværk.

Vagten virker også forebyggende i anden forstand: Han sikrer Deres virksomhed imod brand og eventuelle vandskader. Han kontrollerer, om alarmerne er koblet til, om porte og døre er låst, om vinduer er lukkede og intakte, om der er slukket for strømmen til kaffemaskinen og andet el-udstyr; og han sikrer, at ingen maskiner arbejder uden at være bemandede eller under tilsyn. Kort sagt: Vagten sikrer Deres virksomhed uden for normal arbejdstid, når De og Deres medarbejdere ikke er til stede.

De kan også lade en vagtpatrulje kigge ind til medarbejdere, der arbejder sent eller måske alene. Det giver tryghed både for ansatte og arbejdsgiver. Når De vælger vagtselskab, må De selv være lidt på vagt. Hvordan skulle De egentlig kunne vide, om et vagtselskab og dets medarbejdere effektivt vil kunne løse de opgaver, De stiller? Og hvordan kan De vide, at det vil leve op til den tillid, De forventer?

Svaret er: Jydsk Vagt- og Hundetjeneste A/S har over 30 års erfaring inden for vagt og sikringstjenesten.

Vi tilbyder vore kunder i det østjyske område i og omkring Aarhus assistance inden for de væsentligste områder af vagt og sikringstjeneste, herunder bl.a.:

 • Alarmpatruljeudrykning
 • Byggepladsvagt
 • Områdevagt
 • Port og receptionsvagt
 • Ronderende vagt
 • Servicevagt
 • Fast vagt med eller uden hund
 • Vagtpatrulje og tilsyn
 • Tryghedstilsyn
 • Razziatilsyn

Udarbejdelse af:

 • Plan for havnesikring
 • Sårbarhedsvurdering / Terrorberedskabsplan
 • Plan for virksomhedssikring
 • Plan for andre sikkerhedsopgaver

Jydsk Vagt- og Hundetjeneste A/S kan på den baggrund også løse alle de opgaver, De måtte stille.

Jydsk Vagt- & Hundetjeneste A/S har meget kompetente vagtfunktionærer med stor erfaring og et godt lokalkendskab. Vi kan således udover at løse de opgaver, De måtte stille, også leve op til den tillid, De forventer. Vi har fra tilfredse kunder gode referencer, som vil blive forevist, hvis vi kommer i realitetsforhandlinger. Herudover bemærkes, at Jydsk Vagt- og Hundetjeneste allerede i 1979 af Dansk Forening for Skadesforsikring (i 1998 ændret til Forsikring & Pension), blev registreret som ”nattevagtfirma”. Dette indebar, at virksomheder ville kunne opnå rabat på forsikringer tegnet i selskaber, som er medlem af foreningen, under forudsætning af, at foreningens forskrifter for virksomhedssikring følges. Og de forskrifter følges af Jydsk Vagt- og Hundetjeneste A/S.

De er velkommen til at kontakte os i dag med henblik på en uforpligtende drøftelse af en vagtaftale.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 86 10 49 50 eller send en mail til info@jvh.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 86 10 49 50
info@jvh.dk