Vagtloven – Det lovmæssige grundlag

Lov om vagtvirksomhed

Det lovmæssige grundlag for Jydsk Vagt- og Hundetjeneste A/S udførelse af vagt- og sikringstjeneste er Lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed (m. efterfølgende lovændringer i 1991, 1992, 1995, 1998 og 2000).

Loven omfatter bl.a. private virksomheders udførelse af:

  • Tilsyn med privat område eller områder hvortil der ikke er almindelig adgang
  • Værditransporter
  • Udøve beskyttelse af andre personer
  • Modtagelse og behandling af alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmanlæg
  • Kontrol med andres virksomhed som nævnt i pkt. 1 til 4

Jydsk Vagt- & Hundetjeneste A/S har udført vagt- og sikringstjeneste i Aarhus-området i over 30 år, og i overensstemmelse med ovenfor nævnte lov har Rigspolitichefens senest den 6. juni 2006 fornyet vor autorisation hertil. Alle vore vagtfunktionærer sikkerhedsgodkendt af Rigspolitichefen.