Jydsk Vagt- og Hundetjeneste

Jydsk Vagt- og Hundetjeneste vagtpatrulje

Deltidsmedarbejdere søges til snarlig tiltrædelse

Ring på 86104950 eller skriv til os@jvh.dk

Jydsk Vagt- og Hundetjeneste A/S
– Østjyllands største privatejede vagtselskab grundlagt 1. april 1976
Jydsk Vagt- og Hundetjeneste A/S opererer i det østjyske område omkring Aarhus. Skader opstået som følge af vandindtrængen, brand, tyveri, hærværk og intern efterladenhed kan påføre virksomheder ubehagelige driftsforstyrrelser og dermed store økonomiske tab. Ved udførelse af vagt- og sikkerhedstjeneste kan sådanne skader i stort omfang forebygges, og eventuelle følger heraf kan begrænses.

Med henblik herpå tilbyder Jydsk Vagt- og Hundetjeneste A/S sine kunder assistance inden for følgende områder:

Udarbejdelse af:

  • Plan for havnesikring
  • Sårbarhedsvurdering / Terrorberedskabsplan
  • Plan for virksomhedssikring
  • Plan for andre sikkerhedsopgaver

På de følgende sider gives mere detaljerede informationer om Jydsk Vagt- og Hundetjeneste A/S og de tjenester, firmaet kan tilbyde. Har De behov for at sikre Deres virksomhed inden for nævnte områder, vil Jydsk Vagt og Hundetjeneste A/S altid kunne opfylde dette behov, og vi ser frem til at høre fra Dem.